Cousa de Raíces, de volta no camiño

Cousa de Raíces comeza unha nova xeira se nós quixer: esta nosa campaña foi un fito no devir da loita pola recuperación do nosos bosques, moitas xentes boas e xenerosas teñen traballado a prol das nosas árbores nestes anos de andaina.

É un feito que levamos un tempo sen nos facer notar, en gran medida por motivos alleos a nosa vontade, mais os tempos son chegados en que habemos retomar con forza as nosas actividades.

O movemento de Cousa de Raíces está inzado de chanzos que permanecen na memoria das xentes que coñecen, valoran na súa xusta medida e, polo tanto, aman as masas arbóreas orixinais da Galiza. A traxetoria das entidades adheridas nos obriga a fornecer o que for preciso para seguir no noso camiño, cos nosos obxectivos de sempre, que son ainda máis importantes que nunca, pois a dramática situación que enfronta o noso país no eido forestal fai que nos atopemos ante unha emerxencia.

Os bosques orixinarios diminúen en todo o planeta. Os bosques galegos son unha xoia natural que non podemos permitir que desapareza, nin dende una perspectiva local nin pensando dende o global. Llo debemos ós nosos devanceiros e ás xeracións que han vir. É unha obriga que atinxe ó pobo galego coma o carballo e a reboleira leva atinxindo esta nosa terra dende antes de nós chegar.

Xentes que precisades e queredes ás nosas árbores, estade antentas !!!

A nosa terra é nosa.